Tuemme koulutusta

Maailmassa on yli 775 miljoona yli 15-vuotiasta lukutaidotonta. Tavoitteemme on auttaa yhteisöjä huolehtimaan lasten peruskoulutuksesta, vähentää sukupuolten välistä eriarvoisuutta koulutuksessa ja parantaa aikuisten lukutaitoa.

Autamme ihmisiä auttamaan itseään

Maapallomme aikuisista 800 miljoonaa ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Lukutaidottomina he syrjäytyvät helposti koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. He eivät osaa lukea oppikirjoja, tuotteiden etikettejä ja ohjeita terveyteen vaikuttavista asioista. Aikuisten lukutaidottomuus vaikuttaa myös heidän lastensa elämään ja tulevaisuuteen. On arvioitu, että jos alhaisen tulotason maiden äidit olisivat koulutettuja, 12 miljoonaa lasta säästyisi nälänhädältä.

Suurin este oppimiselle on se, ettei koulua käydä ollenkaan. Vuonna 2016 yli 260 miljoonaa lasta ei käynyt koulussa lainkaan*. Heikosti kehittyneissä maissa ja konfliktialueilla lapsilla on suuri riski jäädä ilman opetusta. Koulunkäyntikään ei vielä takaa oppimista: yli 60 prosenttia kehittyvien maiden peruskoululaisista ei opi koulussa edes perustaitoja. Koulujen opettajien tasoerot ovat suuria. Saharan eteläpuolisen Afrikan 14 maassa tehty testi osoitti, että kuudennen luokan opettajat itse selviytyvät luetun ymmärtämisestä samoin tuloksin kuin luokan parhaat oppilaat. **

Auttaaksemme lapsia ja aikuisia olemme rakentaneet kouluja kirjastoineen ja lahjoittaneet koulutyössä tarvittavia välineitä pulpeteista alkaen. Intialaisissa kouluissa ei ole yleisesti kunnollisia tytöille ja pojille erikseen rakennettuja wc-tiloja, mistä johtuen iso osa yli 12-vuotiasta tytöistä on keskeyttänyt koulunkäyntinsä. Huolehdimme, että koulujen yhteyteen rakennetaan kunnolliset wc-tilat sekä tytöille että pojille.

Autamme kouluopetuksessa kouluttamalla opettajia ja tarjoamalla opetusvälineistöön nykyaikaisia erikoissuunniteltuja mobiilialustoja ja -pelejä. Opetamme opettajia ja oppilaita käyttämään tietokonetta ja toimimme itsekin ohjaajina. Luku- ja kirjoitustaitoa tarjoamalla edistämme paitsi ihmisten hyvinvointia, myös yhteiskunnan rauhanomaista kehitystä. Luku- ja kirjoitustaitoiset aikuiset kykenevät paremmin vaikuttamaan yhteisönsä ja koko yhteiskunnan kehittymiseen rakentavalla tavalla.

* Lähde: Maailmanpankki **Kirkon Ulkomaanapu