Interact – iloa palvelutoiminnasta sinulle 12 – 18-vuotias nuori

Interactklubin jäsenet suunnittelevat ja toteuttavat vuosittain kaksi projektia. Näistä toinen kohdistuu koulu- tai lähiyhteisöön ja toinen edistää nuoria puhuttelevalla tavalla kansainvälistä yhteisymmärrystä. Nuoret pääsevät itse vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin.

Interactklubit toimivat yhteistyössä klubia sponsoroivan rotaryklubin kanssa. Nuoret kehittävät klubi- ja palvelutoiminnassaan sosiaalisia taitojaan ja johtamiskykyään. Rotarit auttavat nuoria solmimaan yhteyksiä paikallisen yhteisön johtajiin ja eri alojen toimijoihin nuorten palveluprojektien toteuttamiseksi. Nuoret oppivat verkostoitumaan paikallisesti ja halutessaan myös kansainvälisesti. Rotarit auttavat nuoria tunnistamaan muita Rotaryn nuorille suuntaamia palvelumuotoja, joita ovat nuorisovaihto, Rotaract ja RYLA.

Nuoret havaitsevat usein aikuisia paremmin oman toimintaympäristönsä ongelmia tai vahvistamista vaativia kehityskohteita. Yhdessä keskustellen nuoret voivat pohtia, miten asioihin voi vaikuttaa ja yhteistyössä rotareiden kanssa tai heidän tukeminaan nuoret voivat toimia muutoksen aikaansaajina.

Interactin toiminta alkoi Yhdysvalloissa vuonna 1962. Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen interactklubi perustettiin 1963 Somerolla. Nykyään Suomessa toimii vain yksi aktiivinen klubi, vuonna 2013 perustettu Oulun Interactklubi. Maailmanlaajuisesti interactklubeja on 160 maassa yli 20 000 ja nuoria niissä miltei 670 000. Interact onkin erinomainen keino verkostoitua jo nuorena eri maissa toimivien muiden aktiivisten nuorten kanssa.