Mikä on Rotary

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö, joka toimii yli 200 maassa – jäseniä sillä on yli 1,2 miljoonaa. Suomessa ja Virossa on noin 270 rotaryklubia ja rotareita niissä on yhteensä noin 8900.

Rotarytoiminnan perustana ovat paikalliset rotaryklubit, jotka kokoavat yhteen samanmielisiä vaikuttajia tekemään hyvää omalla paikkakunnallaan. Klubit kutsuvat jäsenikseen paikkakuntiensa hyvämaineisia ammattimiehiä ja -naisia. Klubeilla on säännölliset kokoontumisajat, joissa eri ammattiryhmistä koostuvat jäsenet pitävät esitelmiä ajankohtaisista aiheista tai kutsuvat ulkopuolisia puhujavieraita.

Rotary tunnetaan maailmanlaajuisesta nuorisovaihdosta ja nuorten johtajien koulutuksesta. Lähes jokaisella suurehkolla paikkakunnalla Rotary järjestää vuosittain paikallisen nuoren vaihto-oppilasvuoden ja ottaa vastaan nuoren jostain päin maailmaa.

Rotaryn näkyvin projekti on polion poistaminen maapallolta. Rotary on kerännyt rahaa ja tehnyt työtä vuodesta 1985 PolioPlus-hankkeessa. Tavoitteena on rokottaa kaikki maailman lapset poliota vastaan. Yhteistyökumppaneina tässä työssä ovat mm. Maailman terveysjärjestö WHO, Rotary International, USA:n terveysviraston osa ja YK:n lastenrahasto sekä monet valtiot. Myöhemmin tärkeäksi yhteistyökumppaniksi on tullut myös Bill ja Melinda Gatesin säätiö.

Mittavan kampanjan ansiosta poliotapaukset ovat vähentyneet maailmassa yli 350 000 tapauksesta vuodessa lähes nollaan.

Lue lisää Rotarysta Perustietoa Rotarysta 2023-julkaisusta.

Rotaryaate,

arvot & tavoitteet

Suomen rotareita ohjaa Rotary Internationalin tunnuslause:

“Service Above Self”

Rotary on epäpoliittinen ja uskontoihin sitoutumaton järjestö. Se on arvopohjainen kansainvälinen palvelu- ja hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimii kaikilla mantereilla ja lähes kaikissa kulttuureissa. Eri kulttuureja yhdistävänä sillä on yksi aatteellinen ydinarvo – palvelu – jota se pyrkii toteuttamaan kaikessa toiminnassaan. Asia ilmaistaan tunnuslauseellamme ”Palvelu itsekkyyden edelle” (Service Above Self). Periaatteen mukaan “suurin hyötyjä on se, joka palvelee parhaiten” (One Profits Most Who Serves Best).

 

Rotary Internationalin ydinarvot ovat;

Toveruus

Rehellisyys

Moninaisuus

Palvelu

Johtajuus

Arvot ovat yhteisiä koko kansainvälisessä rotarymaailmassa ja toimivat rotarina olemisen perustana. Rotary International hyväksyi ydinarvot vuonna 2007 osana strategiasuunnitelmaansa, ja ne ovat saaneet koko jäsenistön vahvan tuen.

 

Rotaryn tavoite

Rotaryn tavoitteena on edistää palvelun periaatetta kunkin rotarin ammatissa ja yksityiselämässä mm. seuraavasti:

1) Edistää ystävyysverkoston syntymistä ja löytää mahdollisuuksia palvelemiseen;

2) Toimia tehokkaana hyväntekeväisyysjärjestönä;

3) Pitää yllä liike- ja ammattimoraalia, lisätä kaiken työn arvostusta ja kunnioittaa jokaisen rotarin ammattia;

4) Kannustaa jokaista rotaria palvelun periaatteeseen yksityiselämässä, ammatissa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa;

5) Edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä, suvaitsevaisuutta ja hyvää tahtoa rotarien yhteistyön kautta.