Rotaryn vuosipäivä 23.2.

23. helmikuuta 1905 Paul Harris ystävineen perusti Rotary Internationalin. Joka vuosi tätä päivämäärää vietetään Rotaryn vuosipäivänä. Pitkälti yli sadan vuoden ajan rotarit ovat luoneet pääsyn koulutukseen, vahvistaneet yhteisöjä, ajaneet polion hävittämisen partaalle ja parantaneet elämää kaikkialla maailmassa.

Rotaryn inspiroivan työn korostamiseksi ehdotamme, että klubit ja piirit järjestävät sopivaksi katsomanaan päivänä hauskoja, epävirallisia yhteisötapahtumia esimerkiksi nimellä “Rotarypäivä” – “Rotary Days”. Rotarypäivän tapahtumat tarjoavat meille rotareille mahdollisuuden vaikuttaa paikkakuntaamme, rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia, lisätä kiinnostusta jäsenyyttä kohtaan ja parantaa Rotaryn imagoa. Mikä tahansa klubi, iso tai pieni, voi isännöidä Rotarypäivää. Naapuriklubit voivat yhdistää voimavaransa ja kokonaiset piirit voivat kokoontua yhteen laajamittaista rotarypäivää varten.

Vinkkejä Rotarypäivän suunnitteluun, esimerkiksi:

  • Käytännön palveluprojektin sisällyttäminen osaksi tapahtumaa, jotta kävijät näkevät itse, kuinka Rotary hyödyttää yhteisöä.
  • Päivän ohjelma, joka vetoaa ei-rotareihin ja perheisiin. Ajattele nuoria johtajia, inspiroivia puhujia, julkkiksia, muusikoita tai muita julkisuuden henkilöitä.
  • Korosta Rotaryn painopistealueiden mukaisia kansainvälisiä ja paikallisia palvelu- ja hyväntekeväisyysalueita ja -toimia: Rauhantyö, torjumme sairauksia, puhdas vesi ja sanitaatio, pelastamme äitejä ja lapsia, koulutus, paikallisen talouden vahvistaminen, ympäristö
  • Esittele Rotary houkuttelevana tilaisuutena potentiaalisille jäsenille saada uusia ystäviä, vaihtaa ajatuksia ja ryhtyä toimiin parantaakseen yhteisöään ja maailmaa.
  • Anna tunnustusta ei-Rotary-yhteisön jäsenille, jotka toimivat Rotaryn palveluihanteiden mukaisesti.
  • Toteuttakaa tapahtuma kumppaniorganisaation kanssa osoittaaksenne, että tekemällä yhdessä teemme syvemmän ja kestävämmän vaikutuksen yhteisöihin.
  • Pyytäkää paikallisia tiedotusvälineitä käsittelemään tapahtumaa.
  • Kerätkää kiinnostuneiden osallistujien yhteystietoja ja kutsukaa heitä tuleviin Rotarytapahtumiin.
  • Julkaiskaa tapahtuman aikana ja sen jälkeen kuvia ja videoita hashtagilla #RotaryDay sosiaalisessa mediassa.
  • Hankkikaa paikallisia yrityksiä sponsoroimaan tapahtumaanne.

Kertokaa osallistujille, millainen kollektiivinen vaikutus meillä 1,2 miljoonalla rotarilla on globaalisti, kun me kaikki 35 000 Rotary-, 10 000 Rotaract- ja 22 000 Interact-klubia toimimme yhdessä yhteisten painopisteiden hyväksi.