Rotaract – verkostoitumista ja innostavia palveluprojekteja nuorille aikuisille

Rotaract kokoaa 18 – 30 -vuotiaita nuoria klubi- ja palvelutoimintaan verkostoitumaan, harjoittelemaan johtamis- ja yhteistyötaitojaan ja vaikuttamaan ympäristönsä hyvinvointiin erilaisten palveluprojektien avulla.  Rotaractklubi voi olla yleisklubi paikkakunnan 18 – 30 -vuotiaille nuorille tai se voi olla sidoksissa esimerkiksi korkeakouluun, jolloin jäseneksi kutsutaan korkeakoulussa opiskelevia nuoria. Rotaractoreiden motto on sama kuin rotareiden: palvelu itsekkyyden edelle.

Rotaractklubin ohjelmassa voi olla yritysvierailuja, yhteisöpalveluprojektien suunnittelua ja toteuttamista sekä verkostoitumistapaamisia paikkakunnalla, kansallisesti tai kansainvälisesti. Kansallisen ja maailmanlaajuisen verkoston ja tapaamisten kautta on mahdollisuus solmia elinikäisiä ystävyyssuhteita niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti.

Rotaractklubien jäsenet hoitavat ja hallinnoivat omaa klubiaan ja päättävät toiminnastaan ja palveluprojekteistaan. Klubin apuna on klubia sponsoroiva kummirotaryklubi. Kummiklubin rotarit tarjoavat kulloinkin tarvittavaa tietoa ja tukea sekä työskentelevät rotaractoreiden kanssa yhteistyössä eri palveluprojekteissa.

Rotaractklubeja on yli 180 maassa ja jäseniä 11 000 klubissa yhteensä noin 250 000.  Suomessa rotaractklubeja on 11 – niitä on perustettu erityisesti suurimpiin kaupunkeihin.

Ota yhteyttä paikkakuntasi rotareihin, jos toiminta rotaractorina kiinnostaa.