Rotary Norden

Jokaiselle rotarille tulee virallinen rotarylehti, jonka tilausmaksu sisältyy vuosittaiseen jäsenmaksuun.  Viiden pohjoismaan yhteinen lehti Rotary Norden on ilmestynyt vuodesta 1936 ja se on levikiltään maailman suurimpia ja vanhimpia. Rotary International antaa alueellisille lehdille toimiluvan viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen levikki on noin 48 000 lehteä, joista n. 50 % luetaan lehden mobiiliaplikaationa. Aplikaatio on kaikkien vapaasti ladattavissa omille verkkolaitteille. Vain Saksan ja Itävallan yhteinen lehti on n. 65 000 painoksellaan Rotary Nordenia suurempi.

Lehden toimintaa valvoo edustajisto, johon jokainen pohjoismaa valitsee yhden edustajan. Rotarypalvelu valitsee Suomen edustajan kolmeksi vuodeksi. Samalla tavalla Rotarypalvelu valitsee administraattorin, joka hoitaa lehteen liittyvän maakohtaisen talouden. Tilinpäätökset laaditaan sekä maakohtaisesti, että yhteispohjoismaisesti.  Lehdellä on viiden henkilön muodostama hallitus, jonka kokoonpano on kiertävä. Jokaisella maalla on nimetty toimittaja, joista yksi toimii vuorollaan päätoimittajana, kaksi vuotta kerrallaan.

RI:n virallinen lehti Rotary Magazine on vaihtoehto alueellisen Rotary Norden -lehdelle ja se on myös kaikkien rotareiden erikseen tilattavissa. Rotary -lehden tilaushinta vuonna 2022–2023 on 24 USD.

Rotary Norden ePaper nro 2_2023

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/ROT23_02/

Rotary Norden ePaper nro 1_2023

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/ROT23_01/ 

Rotary Norden ePaper nro 6_2022

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/ROT22_06/

Rotary Norden ePaper nro 5_2022

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/ROT22_05/

Rotary Norden ePaper nro 4_2022

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot22_04/

Rotary Norden ePaper nro 3_2022

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot22_03/

Rotary Norden ePaper nro 2_2022

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot22_02/ 

Rotary Norden ePaper nro 1_2022

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot22_01/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This