Ukrainan sota on järkyttänyt meitä kaikkia ja rotareilla on halu auttaa hätää kärsiviä. RI:ssä valmistellaan parhaillaan nopealla aikataululla kanavaa, jonka kautta apua voidaan toimittaa perille. Tähän tullaan käyttämään Rotarysäätiön Disaster Response Fundia.

Hätäkokoukseen osallistunut RID Virpi Honkala kertoi, että naapurimaiden, Puolan, Romanian, Unkarin ja Slovakian rotarit auttavat aktiivisesti Ukrainasta pakenevia ihmisiä ja ottavat pakolaisia vastaan rajoilla. Disaster Response Fundin kautta kerättävää tukea tullaan käyttämään juuri näihin auttamistoimiin. Suoraa tukea Ukrainaan on vaikea saada perille nykytilanteessa.

Lähipäivinä RI:stä saadaan tarkemmat ohjeet siitä, kuinka tuki konkreettisesti toteutetaan. Tässä vaiheessa klubit voivat kuitenkin halutessaan jo kerätä tukea, mutta tuen eteenpäin toimittaminen vasta kun tarkemmat ohjeet on saatu. Halutessaan klubit voivat käyttää muitakin luotettavia kanavia avun toimittamiseen, mutta RI:n ohje on käyttää Disaster Response Fundia.

Pentti Aspila

Pääsihteeri, Suomen Rotarypalvelu ry

____

War in Ukraine has shocked all of us and Rotarians have strong will to help those in distress. At the moment RI is preparing quick channel to get relief delivered to where it is needed. This will be done through the Disaster Response Fund of The Rotary Foundation.

RI Director Virpi Honkala who participated in the RI emergency meeting told that Rotarians in the neighbouring countries, Poland, Romania, Hungary and Slovakia do actively relief aid for those escaping from Ukraine and are receiving refugees in the borders. Donations coming through the Disaster Response Fund will be used for this relief aid. Direct aid to Ukraine is difficult to get delivered there in the current situation.

In coming days RI will give more specific instructions of how aid will be concretely accomplished. At present the Clubs, if they wish, can begin to raise donations, but further delivery should be done only when more precise instructions have been received. If the Clubs want they can use also other reliable channels in delivering their donations, but instructions from RI is to prefer Disaster Response Fund.

 

Pentti Aspila

Secretary General, Finland’s Rotary Service