Rotary International

Rotary International tukee ja ohjaa rotareita ja klubeja Rotaryn tavoitteiden toteuttamisessa. Rotary Internationalin ylin päättävä elin on vuosikokous, jonne jokaisella klubilla on oikeus lähettää virallinen edustaja ja jonne jokaisella rotarilla on oikeus osallistua.

Rotary Internationalin keulahahmo on vuosittain vaihtuva presidentti. Rotaryvuonna 2022—2023 RI:n presidenttinä on Jennifer E. Jones, Rotary Club of Windsor-Roseland, Ontario, Kanada.

 

Jones kuvittelee Rotaryn, jossa jäsenet toimivat tehdäkseen unelmistaan totta ja he saavat kaiken irti klubikokemuksistaan. Hän kehottaa jäseniä olemaan enemmän tekemisissä toistensa kanssa ja käyttämään näitä yhteyksiä kumppanuuksien rakentamiseen, jotka muuttavat maailmaa. RI:n presidentin teema 2022—2023 on Imagine Rotary.

Rotary Internationalin pääkonttori on Evanstonissa Illinoisissa lähellä Chicagoa. Pääkonttorissa työskentelee toimitusjohtajan johdolla noin 530 henkilöä. Pääkonttorin lisäksi Rotary Internationalilla on seitsemän aluetoimistoa eri puolilla maapalloa. Zürichissä oleva Euroopan ja Afrikan toimisto (EAO) palvelee suomalaisia rotareita.

 

Monimuotoinen Rotary, DEI

 

Rotary International on vahvistanut neljä strategista tavoitetta, joilla on ohjaava vaikutus toimintaamme: Lisää vaikutusta (Increase Impact), Tavoita useampi (Expand our reach), Edistä osallistujien sitoutumista (Enhance participant engagement) ja Vahvista kykyä sopeutua (Increase our ability to adapt). Ohjaava vaikutus on näkynyt siten, että toimintamme on muuttumassa enenevässä määrin kohti monimuotoisempaa (Diversity), tasa-arvoisempaa (Equity) ja osallistavampaa (Inclusion) toimintakulttuuria. Näin mahdollistetaan jokaiselle tasavertaiset mahdollisuudet osallistumiseen niin jäseninä kuin johtajina. Lue lisää Rotaryen sitoutumisesta näihin arvoihin tästä Rotary’s Commitment to Diversity, Equity, and Inclusion.

Ota yhteyttä Rotary Internationaliin täältä.