Huolehdimme ympäristöstä

Monet organisaatiot useissa maissa työskentelevät Itämeren hyväksi. Rotarit ja rotaryklubit eri puolilla Suomea ovat tehneet jo pitkään työtä mm. Itämeren tilan parantamiseksi. Itämeren alueella on yli 50 000 rotaria. Yhdistämällä ponnistukset voimme verkostomme kautta tuoda merkittävän lisäpanoksen. Baltic Sea Action Network – BASRAN – on verkosto, joka aktivoi ja yhdistää rotareita, klubeja ja piirejä kaikissa Itämeren alueen valtioissa työhön Itämeren hyväksi.

 
Sinileväseuranta

Suomessa rotarit ovat mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi ja josta se tiedottaa vuosittain kesäkuusta syyskuuhun. Seurannan avulla kartoitetaan kokonaiskuvaa meri- ja järvivesien sinilevätilanteesta.

Rotarit ovat sopineet SYKEn kanssa sinileväseurannasta jo yli 170 havaintopaikassa. Yksittäiset rotarit toimivat havainnoitsijoina. Havainnointi tehdään viikoittain ja tallennetaan Havaintolähetillä SYKEn Järvi- meriwiki-palveluun.

www.jarviwiki.fi

Vesireppu

Vesireppuprojektin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta vesien tilaan lähiympäristössä ja saada vesistöjen tilan opetus osaksi alakoululaisten oppimissuunnitelmaa sekä harrastukseksi mm. iltapäiväkerhoille.

Rotarit tuottavat Vesireppua kouluille Suomen ympäristökeskus SYKEn mallin mukaisina. Vesireppu sisältää välineet ja ohjeet, joiden avulla lähivesien tutkiminen on helppoa ja hauskaa. Vesirepun avulla voi tutkia lämpötilaa, näkösyvyyttä, sinilevätilannetta, sameutta, happipitoisuutta sekä typpeä ja fosforia vedessä.

www.vesireppu.com

Ainutlaatuinen Saaristomeri

Rotarit etsivät strategisia kumppaneita ja muita toimijoita, joilla on osaamista ja näyttöä työstä Itämeren tilan parantamiseksi.

www.ainutlaatuinensaaristomeri.fi

 

Itämeritapahtumat

Itämeripäivä

John Nurmisen Säätiön käynnistämää ja koordinoimaa Itämeripäivää vietetään vuosittain elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Päivä juhlistaa meren monimuotoisuutta ja mittaamatonta arvoa. Juhlinnan lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta.

www.itameripaiva.fi

Silakkasoutu

Rotareiden vuodesta 2013 lähtien järjestämä Silakkasoutu on aina lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina, Helsingin Silakkamarkkinoiden avajaispäivänä. Kirkkoveneillä soudetaan lähivesien ja Itämeren hyväksi Finlandia-talolta Helsingin Kauppatorille. Silakkasoutu on selkeä ja konkreettinen teko puhtaiden lähivesien, järvien, jokien, purojen ja niiden kautta Itämeren hyväksi.

www.silakkasoutu.fi