Rotarysäätiö

Rotary Internationalin presidentti Arch Klumph ehdotti vuonna 1917 Rotaryn lahjarahaston perustamista ja nykyään sen seuraaja Rotarysäätiö on maailman vaikuttavampia hyväntekeväisyyteen keskittyviä säätiöitä. Rotarysäätiön tavoite on mahdollistaa rotarien kansainvälisten mittavien yhteistyöprojektien taloudellinen toteuttaminen. Säätiö kohdentaa avustustaan seitsemälle painopistealueille, mm. terveyden parantamiseen, koulutuksen tukemiseen sekä köyhyyden lievittämiseen.

Merkittävin yksittäinen projekti säätiön historiassa on käynnissä oleva polion hävittäminen maailmasta (PolioPlus). Rotarysäätiön varat kertyvät yksittäisten rotarien, klubien ja piirien sekä Rotarya kannattavien yksilöiden ja yhteisöjen lahjoituksista.

Rotarysäätiö koordinoi ja rahoittaa rotarien maailmanlaajuista palvelutoimintaa. Säätiön työ perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin sekä pääoman tuottoon, jotka kanavoidaan koulutusprojekteihin ja humanitaariseen avustustyöhön. Tärkeä kannustin on Paul Harris Fellow -tunnustuksen myöntäminen jokaista tuhannen dollarin lahjoitusta kohti. Rotaryn perustajan Paul Harrisin nimeä kantavia PHF-tunnustuksia on myönnetty maailmanlaajuisesti yli miljoona.

Rotarysäätiö on maailman suurimpia yksityisiä hyväntekeväisyystoimijoita, joka aina uudelleen sijoittuu kärkisijoille näiden toimijoiden läpinäkyvyys- ja luotettavuusvertailussa.

PolioPlus-ohjelma

 

Rotaryn kaikkien aikojen suurin avustusohjelma PolioPlus käynnistyi v. 1985. Vuodesta 1988 lähtien Rotary International on tehnyt yhteistyötä Maailman terveysjärjestön (WHO), Yhdistyneiden kansakuntien lastenavun rahaston (UNICEF) ja USA:n terveysviraston (CDC) sekä useiden muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa tavoitteenaan poistaa lopullisesti polio maailmasta. Ohjelma on vuoteen 2022 mennessä onnistunut ehkäisemään 99,9 % maailman poliotapauksista. Työ jatkuu vielä joitakin vuosia, kunnes koko maailmassa on saavutettu kolme peräkkäistä poliovapaata vuotta.

Polion hävittäminen on julistettu WHO:n ykkösprioriteetiksi. Yksittäisistä lahjoittajista suurin on Bill ja Melinda Gatesin säätiö, joka on useita kertoja haastanut rotareita uusiin lahjoituksiin. Vuoden 2017–2023 haasteessaan säätiö on luvannut kolminkertaistaa rotarien lahjoitukset aina 50 miljoonaan US$:iin asti vuosittain.

PolioPlus-ohjelman kautta rotarit rahoittavat rokotteiden hankintaa, niiden asianmukaista kuljetusta ja käytön opastusta sekä viruksen esiintymistä kartoittavaa seurantaa. Useat rotarit osallistuvat myös itse kansallisiin rokotustapahtumiin.
Suomalaiset rotarit ovat Suomen Rotarypalvelun kautta ja Suomen ulkoministeriön vahvalla tuella rahoittaneet WHO:n Afganistanissa toteuttamaa poliorokotuskampanjaa. Nelivuotisen hankkeen päättyessä vuonna 2013 sen kokonaisrahoitus oli noin 1,5 miljoonaa US$. Tämän jälkeenkin polion hävittäminen on säilynyt suomalaisten rotarien tärkeänä avustuskohteena.

 

Lahjoittaminen säätiölle

 

Rotarysäätiölle voi tehdä lahjoituksen luottokortilla (My Rotary), pankkisiirrolla tai rotaryklubin välityksellä.

Osoitteessa www.rotary.org/give yksityishenkilöt ja klubit voivat tehdä kertalahjoituksia tai jatkuvia lahjoituksia.

Yksityishenkilöt ja klubit voivat käyttää lomaketta The Rotary Foundation Contribution Form (123-EN), joka löytyy SRP:n verkkosivuilta. Lahjoitusta tehtäessä tulee käyttää omaa jäsennumeroa, jolla varmistaa, että tunnustukset ja PHF-pisteet ohjautuvat oikein. Testamentti- ja suurlahjoituksissa auttaa vyöhykkeen EMGA (TRF Endowment & Major Gifts advisor).

Jos lahjoittamisesta herää kysymyksiä, olethan yhteydessä Suomen Rotary toimistoon.