Kasvatamme paikallistalouksia

Rotary toteuttaa hankkeita, jotka kehittävät paikallistalouksia ja -yhteisöjä turvaamaan kunnollisen ja tuottavan työn kaikenikäisille. Vahvistamme köyhtyneissä yhteisöissä myös paikallisia yrittäjiä, etenkin naisia.

Luomme selviytymismahdollisuuksia

1,2 miljardia ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä eli heillä on käytettävissään alle 1 euro päivässä. Köyhiä ihmisiä on köyhissä valtioissa, mutta myös rikkaissa, joissa varallisuus ja hyvinvointi on kasautunut epätasaisesti tietyille ihmisryhmille. Maailman rikkaimmat maat ovat pohjoisella pallonpuoliskolla. 48 alikehittyneimmästä valtiosta 33 on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. *

Tarjoamme heikossa asemassa oleville ihmisille erilaisia tapoja kohentaa elintasoaan. Erityisesti naisten parempi toimeentulo ja voimaantuminen parantaa heidän itsensä lisäksi perheen ja yhteisön asemaa.

Itsensä työllistäminen on keino lisätä käytettävissä olevia varoja. Tarjoamme mikrolainoja ihmisille, jotka haluavat ryhtyä esimerkiksi kutojiksi, katumyyjiksi, riksankuljettajiksi, leipureiksi tai räätäleiksi.

Karjataloudesta tai maanviljelystä kiinnostuneille järjestämme lainoja eläinten ostamiseen tai viljelykasvien hankintaan.

Opetamme paikallisia viljelemään maata kestävien periaatteiden mukaisesti. Esimerkiksi Kamerunissa maaperän kuluminen ja köyhtyminen laski satomääriä. Kun maanviljelijöitä autettiin parantamaan maaperän viljavuutta, kontrolloimaan eroosiota ja markkinoimaan tuotteitaan, heidän satomääränsä ja tuotot lisääntyivät.

Autamme ihmisiä myös kehittyneiden maiden alueilla, joissa pientilat ovat joutuneet lopettamaan ja ihmisten ravinto koostuu muualla tuotetusta pikaruoasta ja eineksistä. Koulutamme ihmisiä tuottamaan terveellistä lähiruokaa, esimerkiksi hedelmiä ja vihanneksia, ympäristöä vahingoittamatta.

Kylien ja muiden paikallistalouksien elinolojen parantamiseksi valmennamme ihmisiä monipuolisesti eri tehtäviin. Esimerkiksi verkostoitumista, liiketoiminnan kehittämistä, matemaattisia ja taloustaitoja oppivista paikallisista tulee omien yhteisöjensä voimavara.

*lähde: Suomen YK-liitto