Jokainen presidentti tekee omannäköisensä toimintavuoden. Näin sanotaan, mutta onko se näin? Olisiko niin, että jokainen klubin jäsen osaltaan on vastuussa klubin toiminnasta ja menestyksestä yhdessä vuosittain valittavan presidentin ja muiden klubivirkailijoiden kanssa?

Rotarytoiminta alkaa paikallisista rotaryklubeista. Jokainen rotaryklubi päättää itsenäisesti omasta toiminnastaan Rotaryn arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.

Mutta mikä on Rotaryn tarina tänä päivänä? Rotarytoiminnassa on ollut jo pitkään nähtävissä ongelmia. Jäsenistö vanhenee ja osa eroaa ja sen mukana aktiivisuus  ja paikallinen innostus vähenevät. Klubitoiminta passivoituu ja Rotaryn tunnettuus heikkenee. Niillekin, joille Rotary on tuttu, mielikuva on saattanut muodostua väärinymmärrysten ja puolitotuuksien kautta. Monen klubin osalta korjaavia liikkeitä olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten, mutta vieläkään se ei ole myöhäistä.

Tutkimukset ovat paljastaneet tarpeen vahvistaa Rotaryn julkisuuskuvaa. Panostus näkyvyyteen lisää tunnettuutta, joka on ensimmäinen askel vahvan rotarybrändin rakentamisessa. Lisääntynyt ymmärrys kasvattaa kiinnostusta, sitoutuneisuutta ja kannatusta.

Tarvitsemme uusia ja nuoria jäseniä. Rotaryn jäseneksi voi liittyä monesta syystä. Näitä voivat olla esimerkiksi merkityksellisyys ja oma henkilökohtainen arvonnousu, hyvien asioiden puolesta taisteleminen, ystävyys ja yhteisöllisyys sekä kontaktit ja verkostot. Kaksi tärkeintä syytä ovat kuitenkin oman paikkakunnan auttaminen ja samanhenkisten vaikuttajien kanssa toimiminen, johon Rotary tarjoaa hyvän mahdollisuuden.

Teemaklubit ja satelliittiklubit voisivat tänä päivänä olla osaltaan toimivia ratkaisuja lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää, sekä turvata klubin toimintakykyä. Kun avaamme ovet yleisölle, meistä tulee näkyvämpiä ja sitä kautta mielenkiintoisempia.

Rotaryn satelliittiklubi toimii kuten klubi toisen sisällä. Satelliittiklubin jäsenet ovat myös isäntäklubin jäseniä, mutta heillä on erilliset kokoukset, mutta he noudattavat perinteisen rotaryklubin sääntöjä.

Pohjoismaiden ensimmäinen satelliittiklubi Tampere-Lielahti Health and Environment  perustettiin  10.6.2020 ja perustamisasiakirja ratifioitiin 22.6.2020.  Toivotamme menestystä ja aktiivista elämää Suomen ensimmäiselle satelliitille!

https://rotary.fi/lielahdenrotaryklubi/presidentin_uutiset/satelliittiklubi-health-and-environment/