Elokuussa kiinnitämme erityisesti huomiota klubin tulevaisuuden kannalta tärkeimpään asiaan: klubin jäsenkehitykseen ja sen rakenteeseen.  Yleisimmät haasteet ovat jäsenistön korkea ikä ja nuorten saaminen mukaan rotarytoimintaan.

Klubien uudet toimintamahdollisuudet helpottavat klubitoiminnan ja jäsenistön kehittämistä.  Enää ei ole läsnäolopakkoa ja viikkokokouksiin voidaan ottaa mukaan perheenjäseniä, nuoria, vaihto-oppilaita. Klubin harkinnan mukaan nuoria yrittäjiä voi kutsua mukaan ns. liitännäisjäseneksi ensin määräajaksi pienemmällä jäsenmaksulla ja myöhemmin  varsinaiseksi jäseneksi. Klubien kokousaikoja voidaan muuttaa jäsenistölle sopivaksi.  Klubi voi myös pitää nettikokouksia ja lähettää viikkokokouksia netin kautta livenä tai nauhoitettuna.

Potentiaalisimpia nuoria klubin jäsenehdokkaita ovat rotaryvaihdossa olleet nuoret.  Heille rotarytoiminta on jo tuttua.  Varsinkin vuosivaihdossa olleet osallistuvat usein isäntäklubin projekteihin ja toimintaan. Vaihto-oppilaat tulisikin heti vaihtovuoden kutsua mukaan klubiin toimintaan ja myöhemmin antaa mahdollisuus liittyä klubin jäseneksi.  Jos paikkakunnalla on rotaractklubi, nuorille kannattaa kertoa siitä.  Myös isäntäperheistä löytyy jäsenehdokkaita.

Rotary on maailman suurimpia aitoja verkostoja, jossa tapaamme ja ystävystymme kasvotusten. Yrittäjälle ja erityisesti nuorelle yrittäjälle Rotary antaa ainutkertaisen mahdollisuuden tutustua paikkakunnan päättäjiin ja muihin yrittäjiin.  Rotaryjäsenyys antaa mahdollisuuden vierailla rotarykokouksessa toisessa klubissa paikkakunnalla, valtakunnallisesti ja myös  ulkomailla.

Työelämän pyörästä eläkkeelle jäävälle Rotary antaa mukavan mahdollisuuden löytää uusia ystäviä  ja  mielekästä  tekemistä.