Rotary kouluttaa ja auttaa yhteisöjä eri puolilla maailmaa pysäyttämään vaikeita ja invalidisoivia sairauksia kuten polio, HIV ja malaria. Sairaudet aiheuttavat miljoonille ihmisille maailmassa kurjuutta, kärsimystä ja köyhyyttä.

Rotarit toteuttavat niin suuria kuin pieniä terveydenhoitoon liittyviä hankkeita – esimerkiksi tilapäisiä klinikoita ja verenluovutuspisteitä. Terveydenhoidollinen ennaltaehkäisy ja koulutus on myös tärkeässä asemassa rotarien terveydenhoitotyössä. Rotarit rakentavat ja parantavat infrastruktuuria, jotta lääkärit, potilaat ja eri maiden viranomaiset voisivat toimia tehokkaammin yhdessä – globaalisti perusterveydenhoidon edistämiseksi.

Paikallisesti rotarit voivat vaikuttaa terveystyöhön huolehtimalla omasta terveydestään esimerkiksi liikunnan, sopivan ruokavalion ja säännöllisten terveystarkastusten myötä. Kannustamalla myös kanssaihmisiä kuntoiluun ja vastuullisiin elämäntapoihin teemme paikallisesti työtä, joka säästää pitkällä aikavälillä terveydenhuollon resursseja.

Lue lisää