Tammer Nova Rotaryklubb har årligen organiserat kurser för Unga kvinnor till ledarkarriärer sedan år 2006. Syftet med kursen är att uppmuntra kvinnor på tröskeln till vuxen ålder att ta del i utmanande ledarskapsuppgifter inom arbetslivet. De studerande kommer att bekanta sig med ledarskapslitteratur, delta i föreläsningar och intervjua kvinnliga ledare för sina slutrapporter. Kursen kulminerar i maj i en värdefull beslutsceremoni.

Ledarskapskursen förverkligas i samarbete med Tammer Novas medlemmar och gymnasiernas studiehandledare. Kursen riktar sig till studerande i gymnasiets andra årskurs och har i Tammerfors godkänts som en gymnasiekurs inom miljö- och samhällsvetenskap. Från varje gymnasium i Tammerfors antas årligen två elever till kursen, högst 18 deltagare kan delta. Lokala företag och organisationer erbjuder studieutrymmen de närmaste dagarna och på så sätt får ungdomarna en möjlighet att bekanta sig med aktörer och arbetsuppgifter inom olika sektorer.

Under ett årtionde har kursen involverat 150 studenter. Besök har gjorts i 30 olika organisationer där kvinnliga ledare eller förmän har berättat om sin egen karriär. Dessutom har ett dussintals andra kvinnliga ledare intervjuats i slutrapporterna. Totalt har kurserna producerat över 50 slutrapporter som grupparbete.