Tammer Nova Rotary klubi on aastast 2006 korraldanud igal aastal kursuseid – Noored naised juhtideks. Kursuse eesmärk on julgustada täiskasvanuikka jõudvaid naisi haarama kinni tööalastest juhtimisega seotud väljakutsetest. Kursusel tutvutakse juhtimisalase kirjandusega, osaletakse loengutes ning lõputöö jaoks intervjueeritaks naisjuhte. Kursus lõppeb maikuus suurejoonelise lõpupeoga.

Juhtimiskursus saab teoks tänu Tammer Nova liikmete ja gümnaasiumi õppenõustajate koostööle ja abile. Kursus on suunatud gümnaasiumi teise astme õpilastele ning seda aktsepteeritakse kui keskkonna- ja ühiskonnateaduste väärilist kursust. Igast Tampere gümnaasiumist võetakse kursusele aastas kaks õpilast, kokku kuni 18 osalejat. Kohalikud ettevõtted ja organisatsioonid pakuvad kursuse eel õpperuume, mis võimaldab noortel tutvuda erinevate valdkondade osalejatega ja ülesannetega.

Kümne aasta jooksul on kursusel osalenud 150 õpilast. Külastatud on 30 erinevat ettevõtet, kus naisjuhid või -ülemused on rääkinud oma karjäärist. Ka lõputööde jaoks on intervjueeritud kümneid naisjuhte. Kõikidel kursustel on rühmatööna sooritatud üle 50 lõputöö.