Den femte strömmingsrodden gav 12 000 € för vattenskydd

Hösten 2017 organiserade fem Rotaryklubbar i distrikt 1420 en strömmingsrodd för femte gången. De rena vattnen i närområdet och i Östersjön ingår som topprojekt för flera klubbar i D-1420. I strömmingsrodden, den 1.10.2017, deltog 17 båtar och över 250 roddare från Finland, Italien samt via utbyteselever från övriga delar av världen.
Vanda ås och Helsingforsregionens vattenskyddsförening samt Virtavesis vårdförening mottog den 22 januari 2018 en donation på 12 000 € från avkastningen av rotarianernas femte strömmingsrodd.
– Vi använder de medel vi fått från strömmingsrodden för att förbättra vattenkvaliteten i Vanda å och att minska belastningen som ån för med sig till havet, säger verkställande direktör Anu Oksanen vid vattenskyddsföreningen.
Med hjälp av medlen kan Vanda ås avrinningsområde utökas med kontinuerliga vattenkvalitetetsmätningar, stöda rekreationsanvändningen, dess naturliga tillstånd samt förbättra levnadsvillkoren för laxfiskar och andra vattenlevande organismer. Mer än en miljon människor bor i området kring Vanda å och dess bifloder. Det är för många boende i området ett lokalt rekreationsområde.
– Eftersom ån är en viktig och nära plats för var och en, ses dess bevarande- och utvecklingsinsatser som viktiga. Ån för med sig betydande belastningar för havsområdet i Helsingfors, därför påverkar en ökad kunskap och verksamhet i avrinningsområdet från Riihimäki till Helsingfors.

Rodden organiseras av fem rotaryklubbar i District 1420:
• Finland Hall
• Hausjärvi Riihimäki
• Hertonäs
• Böle
• Vanda Myyrmäki
• Rotaract Helsinki
• Roteringdistriktet 1420

Bilder från rodden:
 https://finlandiahall.rotary.fi/silakkasoutu/valokuvia-2017-p-koivusaari/
Roddens videoinspelning: https://drive.google.com/file/d/0B51qsZEZeHNHZXM1ZDJGbzRHUFk/view
www.silakkasoutu.fi
@SilakkasoutuHKI