Viides Silakkasoutu tuotti 12 000 € vesiensuojelulle

Piirin 1420 viisi rotaryklubia järjesti syksyllä 2017 jo viidettä kertaa Silakkasoudun. Puhtaat lähivedet ja Itämeri kuuluvat piirissä 1420 monen klubin kärkihankkeisiin. Silakkasoutuun 1.10.2017 osallistui 17 venettä ja yli 250 soutajaa ympäri Suomea, Italiasta sekä vaihto-opiskelijoiden kautta ympäri maailman.
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys sekä Virtavesien hoitoyhdistys vastaanottivat 22.1. 2018 Rotarien järjestämän viidennen Silakkasoudun tuotoista 12 000 euron lahjoituksen.
– Käytämme Silakkasoudusta saamiamme varoja Vantaanjoen vedenlaadun parantamiseen ja joen mereen tuoman kuormituksen vähentämiseen, kertoo toiminnanjohtaja Anu Oksanen vesiensuojeluyhdistyksestä.
Varojen avulla voidaan lisätä Vantaanjoen valuma-alueella vedenlaadun jatkuvatoimista mittausta sekä tukea Vantaanjoen virkistyskäytön, luonnontilan sekä lohikalojen ja muun vesieliöstön elinmahdollisuuksien parantamista.
Vantaanjoen ja sen sivujokien vaikutusalueella asuu yli miljoona ihmistä. Se on monelle alueen asukkaalle lähivirkistysaluetta.
– Kun joki on itselle tärkeä ja läheinen paikka, myös sen suojelu- ja kehittämistoimet koetaan silloin merkittäviksi. Joki tuo huomattavan kuormituksen Helsingin edustan merialueelle, joten tietämyksen lisääminen ja omat toimet valuma-alueella Riihimäeltä Helsinkiin vaikuttavat.

Soudun järjestävät piirin 1420 viisi rotaryklubia:
• Finlandia Hall
• Hausjärvi-Riihimäki
• Herttoniemi
• Pasila
• Vantaa Myyrmäki
• Rotaract Helsinki
• Rotarypiiri 1420

Kuvia soudusta:
 https://finlandiahall.rotary.fi/silakkasoutu/valokuvia-2017-p-koivusaari/
Video soudusta: https://drive.google.com/file/d/0B51qsZEZeHNHZXM1ZDJGbzRHUFk/view
www.silakkasoutu.fi
@SilakkasoutuHKI