Karta Otillgänglig

Päiväys ja aika
26.07.2018 - 05.08.2018
Koko päivä


NEtt internationellt ungdomsläger med temat Konst och natur kommer att samla unga från olika länder i Mänttä i månadsskiftet juli-augusti. Ungdomarna bor först i familjer och bekantar sig med hem- och familjelivet i Finland. Den andra veckan är lägervecka, då de deltar i aktiviteter kring konst och natur. Ansvarig arrangör är Mänttäs rotaryklubb.