”De Utslagnas Jul” överträffade alla förväntningar i Somero

En mångfacetterad välgörenhetshändelsen ”De Utslagnas Jul” år 2017 överträffade alla uppsatta mål. Mer än 18 700 euro samlades in från ett insamlingskonto, en butik och loppförsäljning, donationer från en konstauktion och Humanita-föreningen. Avkastningen utdelades till hjälpbehövande i Somero.

Somero Rotaryklubb var med i samarbetet med andra stadsbor. Förutom penninginsamlingen fick deltagarna mycket erfarenhet av samfälligheten samt glädje och utmaningar av att göra tillsammans. Att komma ut ur mötesrummet, till folket, förverkligades samtidigt förträffligt.

De insamlade medlen distribuerades som donationer via MLL, Somero församling och socialverksamheten. Förutom kontanter, utdelades en stor mängd begagnade föremål och kläder, julhängmattor, ägg, Somero-tidningens årgångar och presentkort till gym.