Rotary põhiteemad

Rotary põhiteemad

Rotary töötab teadlikult maailma parandamise nimel. Arendame rahvusvahelisi suhteid ning ehitame rahu, parandame inimeste elukvaliteeti ja võitleme haigustega.

Ehitame rahu

Rotary soovib edendada kultuuridevahelist dialoogi ning mõistmist. Õpetame juhtidele konfliktide ennetamist ja läbirääkimist, samuti koolitame neid aitama põgenikke, kes on ohu tõttu sunnitud lahkuma oma kodudest.

Võitleme haigustega

Rotary koolitab ja aitab kogukondi üle terve maailma võidelda eluohtlike haigustega nagu lastehalvatus, HIV/Aids ja malaaria. Parandame inimeste võimalusi saada taskukohast või tasuta tervishoiuteenust.

Meie südameasjaks on puhas vesi, paremad sanitaar- ja hügieenitingimused

Rotary toetab projekte, mille abil on võimalik üha enamatel inimestel saada igapäevaselt puhast vett ning paremaid sanitaar- ja hügieenitingimusi. Meie eesmärgiks on kestev areng, koolitame ka kohalikke, et meie projektidest oleks abi pikaks ajaks.

Päästame emasid ja lapsi

Ligi 6 miljonit alla 5 aastastest lastest aastas sureb alatoitumise, kehva tervishoiu ja puuduliku hügieeni tõttu. Püüame muuta tervishoiu inimestele kättesaadavaks, et emad ja lapsed saaksid elada normaalset ja täisväärtuslikku elu.

Toetame
haridust

Maailmas on üle 775 miljoni üle 15 aastast kirjaoskamatut inimest. Meie eesmärk on aidata kogukondadel pakkuda lastele põhiharidust, vähendada soolist ebavõrdsust hariduses ja parandada täiskasvanute kirjaoskust.

Edendame kohalikku majandust

Rotary viib ellu projekte, mis arendavad kohalikku majandust ja kogukondi, et tagada inimväärne ja produktiivne töö igas vanuses inimestele. Vaesunud kogukondades toetame ka kohalikke ettevõtjaid, eriti naisi.