Karta Otillgänglig

Päiväys ja aika
19.01.2021
9:00 e m - 10:00 e m


RI-presidenten Holger Knaacks besök 19.1.2021 kl. 21

Välkomna att lyssna och få svar om dagsläget inom Rotary och om utsikterna för framtiden, direkt av Rotary Internationals president!

Rotary Internationals president 2020–2021, Holger Knaack, besöker den 19.1.2021 kl. 21-22 Nätrotarianernas möte och inbjuder rotarianerna i våra distrikt, med vänner, att lyssna på aktuellt om Rotary.

President Knaack berättar i sitt föredrag om Rotarys grundläggande värderingar och dess program. Han har också information om rotarianernas åtgärder under COVID-19 och om DEI-programmet. DEI är en förkortning för Diversity/mångfald, Equity/jämlikhet och Inclusion/delaktighet. Presidenten berättar på engelska.

Deltagarna kan i förväg ställa frågor till presidenten på engelska eller tyska. Du kan sicka frågorna samtidigt som du anmäler dig till mötet. Anmäl dig per den 17.1 via en e-blankett som finns på adressen: https://forms.gle/orwaDgF4GEmxXypM9

Du är hjärtligt välkommen att lyssna på vad denna vår speciella gäst har att säga!

2020-21 RI President Holger Knaack