Rotex

Rotexid – aktiivseimad vahetusõpilased

Rotary kunagised vahetusõpilased, rotexid osalevad Rotary noorsoovahetusprogrammis mitmel erineval viisil. Rotexid tutvuvad saabuvate vahetusõpilastega juba nende esimese Soomes viibitud nädala nn sisseelamislaagri raames ning aasta jooksul tegutsevad rotariaanide assistentidena vahetusõpilaste kodu- ja välismaistes laagrites ja reisidel.

Rotexid korraldavad Soomes elavatele välismaalastest vahetusõpilastele vahetusperioodil mitmeid üritusi ja aktiviteete. Rotexid on vahetusõpilastele mentoriteks ning vajadusel toeks nii endistele kui ka praegustele vahetusõpilastele.

Rotex programm on Soomes väga populaarne ning see on oluline osa noorsoovahetuse terviklahendusest. Soomes on üle 50 aktiivse rotexi. Soome rotexid teevad ka rahvusvahelist koostööd teiste riikide rotexitega.

Rotex Finland tegutseb Soome Rotary noorsoovahetuse multipiirkonna all ja järgib noorsoovahetuse ja Rotary klubi reegleid.