Rotaract

Võrgustiku loomine ja põnevad programmid noortele täiskasvanutele

Rotaract kutsub 18 – 30 -aastaseid noori klubitegevuse ja -programmi abil võrgustikku looma, arendama oma juhtimis- ja koostööoskusi ja mõjutama keskkonna hüvangut läbi erinevate heategevusprogrammide. Rotaract klubi võib olla tavapärane klubi kohalikele 18 – 30 -aastastele noortele, kuid võib tegutseda ka nt ülikooli raames – liituma kutsutakse sel juhul ülikoolis õppivaid noori. Rotaractorite moto on sama, mis rotariaanidelgi: ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest.

Rotaract klubi programmi kuuluvad ettevõtete külastused, koostööprojektide kavandamine ja ellu viimine ning võrgustiku loomine nii kohalikult kui ka rahvusvahelisel tasandil. Rahvusliku ja globaalse võrgustiku ja kohtumiste kaudu on võimalik sõlmida aastatepikkuseid sõprussuhteid nii oma kodukandis kui ka ülemaailmselt.

Rotaract klubide liikmed juhivad ja haldavad oma klubi ning otsustavad oma tegevuse ja projektide üle. Klubile osutab abi sponsoreeriv Rotary klubi. Sponsoreeriva klubi rotariaanid on alati valmis pakkuma vajalikku infot ja tuge, samuti teevad nad koostööd rotaractoritega erinevates projektides.

Rotaract klubisid on enam kui 180 riigis ja liikmeid 11 000 klubis kokku umbes 250 000. Soomes on 11 rotaract klubi, enamasti suuremates linnades.

Kui oled huvitatud rotaract klubist, võta ühendust oma lähima Rotary klubiga.