NGSE

New Generation Service Exchange NGSE

New Generation Service Exchange on lühiajaline, individuaalselt kohandatav programm alla 30-aastastele üliõpilastele ja noortele, kes on juba oma karjääri alustanud. Vahetus võib toimuda üksi või rühmana. Vahetuse korraldavad klubid omavahel.

NGSE-programm ühendab osalejate töö-alased eesmärgid humanitaarses projektis. Vahetuse ajal toimub sageli ka võrgustiku ja suhete loomine, juhtimiskoolitus, keeleoskuse kaardistamine ja kohaliku kultuuriga tutvumine. Vahetus kestab mõnest nädalast poole aastani.

NSGE-programmi kulud sõltuvad. Rahastus võib toimuda klubi või piirkonna sponsorluse kaudu, kuid tavapäraselt katab noor ise reisikulud ja kindlustuse ning vahetusklubi organiseerib majutuse ja projekti.

Kuigi iga Rotary klubi määrab ise toetuse saamise tingimused, peavad kõik osalejad üles näitama tugevat pühendumust Rotary väärtustesse.

NGSE on uus programm. Võta ühendust lähima Rotary klubiga ja uuri oma võimalusi.