Rahvusvaheline sõprusvahetus

Soovid autentselt tundma õppida teiste maade kultuure?

Rotary pakub oma liikmetele midagi sellist, mida tavalistel puhkusereisidel ei ole võimalik kogeda: tutvuda teiste maade kultuuridega kohalikust vaatenurgast.

Selline vahetusprogramm aitab reaalselt leida uusi sõpru laiast maailmast. Rotary aated ühendavad erinevas vanuses, erinevaid elualasid esindavaid ja teistes kultuurides elavaid inimesi
– isegi kui nad enne esmakohtumist olid võhivõõrad. Ühtekuuluvustundest võib saada
tänuväärseim kogemus.

Läbi vahetusprogrammi külastab üks rotariaan koos perekonna või abikaasaga teise riigi rotariaani peret. Üksikisiku programm kestab mõned päevad, rühmaprogramm mõnes piirkonnas isegi terve kuu.

Vahetusprogrammi korral hoolitseb võõrustajapere elamise, toitlustuse ja nt vaatamisväärsuste külastamise eest. Külastajad ise kannavad oma reisikulud ja vastutavad oma isiklike ostude eest.

Sõprussuhete vahetamine on vastastikune, st külastusklubid toimivad omakorda võõrustajatena neile, kes soovivad meie kultuuri tundma õppida ja sõbrustada Soome rotariaanidega. Reisid võivad sütitada ja innustada alustama ka klubidevahelist koostööd ja erinevaid ühisprojekte.

Rotary sõprusvahetusprogrammi (Rotary Friendship Exchange) registreeritud klubid on leitavad globaalse andmebaasi kaudu. Vahetusprogrammi pääsemiseks pöörduge oma klubi presidendi poole. Igas piirkonnas on sõprusvahetuse koordinaator, kellel on osalevate piirkondade nimekiri koos kontaktidega.

Aita oma oskustega või arenda oma oskusi välismaal

Mõnikord on hea irduda tuttavast keskkonnast. Rotary kaudu on võimalik reisida grupiga välisriikidesse, et saada oma erialast täiendõpet. Samuti vajab maailm eksperte paljudes erinevates valdkondades. Rotariaanid võivad ka kohalikul tasemel oma elualal koolitusi läbi viia.

Välismaale minevaid rühmi kutsutakse kutseõppetiimideks (Vocational Training Teams).

Koolitusi võib saada või läbi viia ettevõtetes, haiglates või ülikoolides. Reisi ajal elatakse kodudes, ühiselamutes või hotellides. Koolituse pikkust on võimalik vabalt valida.

Välismaale minevates rühmades peab olema vähemalt üks tiimijuht (soovitavalt rotariaan) ja kaks muud liiget. Osalejatel vanusepiirangut ei ole, kuid neilt oodatakse erialast pädevust ja vähemalt kaheaastast töökogemust.

Kutseõppetiimis osalejad on kirjeldanud oma reisi kui rahuldust pakkuvat ja ainulaadset kogemust. Paljude jaoks on reis olnud nii suurepärane kogemus, et neist on ka ise rotariaanid saanud näitamaks oma tänu ning pakkumaks ka teistele sama võimalust.

Kui tekkis huvi kutseõppetiimis osalemise kohta, võta ühendust oma Rotary piirkonna või Rotary klubiga. Tiimi kulusid on võimalik katta Rotary piirkonna või Rotary Fondi abirahadega. Samade abirahadega võib reisida ka mitu tiimi.