Finlands Rotaryservice rf

Finlands Rotaryservice r.f., på finska Suomen Rotarypalvelu ry., är en förening som grundats och upprätthålls av Finlands rotarydistrikt och som betjänar distrikten och klubbarna.

Föreningen har ingen officiell status inom Rotary International.

Dess uppgift är att betjäna finländska rotarydistrikt och klubbar i ärenden som distriktssammankomsten gett dem i uppgift att sköta.

Sådana ärenden är t.ex. det nationella ungdomsutbytet, Finlands Rotarys läkarbank, bevakningen av den finländska representationen i tidskriften Rotary Norden, färdigställandet av matrikeln, upprätthållandet av rotarykansliet och distriktens bokföring, samt särskilt angivna uppgifter som godkänts av distriktssammankomsten.

Administration

 

Finlands Rotaryservice r.f., på finska Suomen Rotarypalvelu ry., är en i Finland verksam förening. Den betjänar de finländska distrikten, guvernörerna och klubbarna i uppgifter som distrikten gett den i uppdrag att sköta. Sådana ärenden är t.ex. det nationella ungdomsutbytet, färdigställandet av matrikeln, samt upprätthållandet av Finlands Rotarys websidor, distriktens bokföring och rotarykansliet.

 

Finlands Rotaryservice rf föreningsmötesrepresentanter
1.7.2021 – 30.6.2022

Ordinarie representanter

D 1385
IPDG Venanzia Rizzi, Oulu City

D 1390
DGE Esa Mäkinen, Tampere Hervanta

D 1410
IPDG Anita Häggblom, Godby

D 1420
IPDG Sakari Karjalainen, Kluuvi-Gloet

D 1430
DGE Maire Huopalainen, Rantasalmi

Ersättare

D 1385
PDG Jorma Winter, Tornio

D 1390
PAG Riku Tenhunen, Jyväskylä-Laajavuori

D 1410
PDG Heidi Cavén, Forssa

D 1420
DGE Urmas Kaarlep, Tallinn

D 1430
DGN Raimo Hallman, Kuopio

Finlands Rotaryservice rf Styrelse​
1.7.2021 – 30.6.2022

Ordförande
PDG Kauko Salo, Joensuu Eteläinen
Mobile +358-45-666 6131
E-mail: chair@rotary.fi

Styrelsens sekreterare
PDG Pentti Aspila, Forssa
Mobile +358-40-580 3631
E-mail: secretary.general@rotary.fi

Ledamöter

D 1385
DG Kari Nirha, Lapua Kiviristi

D 1390
DG Eila Parviainen, Lahti-Wesijärvi

D 1410
DG Mikko Lindeman, Somero

D 1420
DG Raine Nikander, Vihti-Nummela

D 1430
IPDG Teijo Räsänen, Kuopio

 

Suppleanter

D 1385
DGE Arja Saarento, Kemi

D 1390
TBN

D 1410
DGE Martti Sjölund, Laitila

D 1420
DGE Urmas Kaarlep, Tallinn

D 1430
DG Pekka Intke, Kuopio