Finlands Rotaryservice rf

Finlands Rotaryservice rf

Finlands Rotaryservice r.f., på finska Suomen Rotarypalvelu ry., är en förening som grundats och upprätthålls av Finlands rotarydistrikt och som betjänar distrikten och klubbarna.

Föreningen har ingen officiell status inom Rotary International.

Dess uppgift är att betjäna finländska rotarydistrikt och klubbar i ärenden som distriktssammankomsten gett dem i uppgift att sköta.

Sådana ärenden är t.ex. det nationella ungdomsutbytet, Finlands Rotarys läkarbank, bevakningen av den finländska representationen i tidskriften Rotary Norden, färdigställandet av matrikeln, upprätthållandet av rotarykansliet och distriktens bokföring, samt särskilt angivna uppgifter som godkänts av distriktssammankomsten.

Administration

 

Finlands Rotaryservice r.f., på finska Suomen Rotarypalvelu ry., är en i Finland verksam förening. Den betjänar de finländska distrikten, guvernörerna och klubbarna i uppgifter som distrikten gett den i uppdrag att sköta. Sådana ärenden är t.ex. det nationella ungdomsutbytet, färdigställandet av matrikeln, samt upprätthållandet av Finlands Rotarys websidor, distriktens bokföring och rotarykansliet.

 

Finlands Rotaryservice rf föreningsmötesrepresentanter
1.7.2020 – 30.6.2021

Ordinarie representanter

D 1385
IPDG Jorma Winter, Tornio

D 1390
AG Esa Mäkinen, Tampere-Hervanta

D 1410
IPDG Heidi Cavén, Forssa

D 1420
PDG Irmeli Viherluoto-Lindström, Munkkiniemi-Munksnäs

D 1430
IPDG Kauko Salo, Joensuu Eteläinen

Ersättare

D 1385
PDG Jaakko Panula, Kauhajoki

D 1390
DT Minttu Lampinen, Tammer Nova

D 1410
PDG Risto Suviala, Turku Samppalinna

D 1420
DGE Raine Nikander, Vihti-Nummela

D 1430
DG Teijo Räsänen, Kuopio

Finlands Rotaryservice rf Styrelse​
1.7.2020 – 30.6.2021

Ordförande
IPDG Tommy Wegge, Helsinki Maneesi-Helsingfors Manegen
Mobile +358-44-766 6000
E-mail: tommy(at)wegge.fi

Styrelsens sekreterare
TBN
Mobile
E-mail:

Ledamöter

D 1385
DG Venanzia Rizzi, Oulu City

D 1390
DG Ilkka Nikmo, Mänttä

D 1410
DG Anita Häggblom, Godby

D 1420
DG Sakari Karjalainen, Kluuvi-Gloet

D 1430
IPDG Kauko Salo, Joensuu Eteläinen

Personmedlem:
IPDG Tommy Wegge, Helsinki Maneesi-Helsingfors Manegen
DGE Kari Nirha, Lapua Kiviristi

Suppleanter

D 1385
IPDG Jorma Winter, Tornio

D 1390
DGE Eila Parviainen, Lahti-Wesijärvi

D 1410
DGE Mikko Lindeman, Somero

D 1420
DGE Raine Nikander, Vihti-Nummela

D 1430
DG Teijo Räsänen, Kuopio

Personmedlems suppleant:
PP Rein Liivoja, Tallinn
PDG Jaakko Panula, Kauhajoki

Share This