Soome Rotary ühendus

Soome Rotary ühendus on Soome Rotary piirkondade poolt asutatud organisatsioon, mis toimib kohalike piirkondade ja klubide toetusorganina. Soome Rotary ühendusel ei ole Rotary Internationalis ametlikku positsiooni.

Ühenduse eesmärgiks on teenida nii Soome Rotary piirkondi kui ka Soome ja Eesti klubisid piirkondlikul aastakoosolekul kindlaks määratud ja neile usaldatud küsimustes.

Siia alla kuuluvad näiteks noorsoovahetus, Soome Rotary Arstidepank, soomekeelse Rotary Norden-lehe toimetamine, Soome Rotary kodulehe haldamine, matriklite koostamine, Rotary büroo haldus ja hooldus, piirkondade raamatupidamine, lisaks jooksvad ja piirkondlikel koosolekutel määratud ülesanded.