Edendame kohalikku majandust

Edendame kohalikku majandust

Rotary viib ellu projekte, mis arendavad kohalikku majandust ja kogukondi, et tagada inimväärne ja produktiivne töö igas vanuses inimestele. Vaesunud kogukondades toetame ka kohalikke ettevõtjaid, eriti naisi.

Loome võimalused ellujäämiseks

1,2 miljardit inimest elab äärmises vaesuses, mis tähendab, et neil on kulutamiseks alla 1 euro päevas. Vaesed inimesed elavad vaestes riikides, ent vaeseid on ka rikastes riikides, kus jõukus ja heaolu on teatud inimrühmade jaoks ebaühtlaselt jagunenud. Maailma rikkaimad riigid asuvad põhjapoolkeral. Maailma 48 kõige vähem arenenud riigist asuvad 33 Sahara-taguses Aafrikas. *

Pakume haavatavatele inimestele erinevaid võimalusi oma elatustaseme parandamiseks. Eelkõige naiste parem toimetulek ja nende mõjuvõimu suurenemine parandavad lisaks neile endile ka nende perekonna ja kogukonna positsiooni.

Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine on olemasolevate ressursside suurendamise vahend. Pakume mikrolaene inimestele, kes soovivad saada näiteks kangakudujateks, tänavamüüjateks, rikšajuhtideks, pagariteks või rätsepateks.

Loomakasvatuse või põlluharimise huvilistel aitame võtta laenu loomade või põllukultuuride ostmiseks.

Õpetame kohalikke elanikke harima maad säästvate põhimõtete kohaselt. Näiteks Kamerunis langes mulla madala viljakuse tõttu saagikus. Kui põllumeestel aidati mulla viljakust tõsta, kontrollima erosiooni ja oma tooteid turundama, suurenes nii saagikus kui ka kasum.

Aitame inimesi ka arenenud riikide piirkondades, kus väikesed farmid on pidanud oma tegevuse lõpetama ning inimesed söövad kiirtoitu ja imporditud poolfabrikaate. Koolitame inimesi ise tootma tervislikku toitu, näiteks puu- ja köögivilju, keskkonda kahjustamata.

Külade ja muude kohalike majanduste elutingimuste parandamiseks koolitame inimesi mitmekülgeslt erinevateks ülesanneteks. Näiteks saavad võrgustumist, äritegevuse arendamist, maatematikat ja majandust õppivatest kohalikest elanikest oma kogukonna raudvara.

*Allikas: ÜRO Soome haru