Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika


22.09.2022
6:00 e m - 7:30 e m


 Skolningen är riktad till klubbens kommunikationsansvariga, ger information och svar, inkluderar diskussioner och workshops om klubbens interna och externa kommunikation.

Share This