Vad gör vi

Som rotarian har du möjlighet att agera och påverka. Dessutom får du ett bra socialt nätverk och vänner för livet.

Verksamhetsformer

 • Klubbverksamhet
 • Yrkesverksamhet
 • Samhällsverksamhet
 • Internationell verksamhet
 • Ungdomsverksamhet

Verksamhetens fokusområden

 • Fred och konfliktlösning
 • Förebyggande åtgärder och behandling av sjukdomar
 • Vatten, sanitet och hygien
 • Mödra- och barnavård
 • Grundläggande utbildning, läs- och skrivkunnighet
 • Samhällets ekonomiska utveckling
 • Miljö

 

Translate »