Rotary Internationals ordförande väljer ett tema för sitt eget rotaryår.

RIP 1.7.2023-30.6.2024 R. Gordon R. McInally har valt Create Hope in the World som sitt tema.

Du kan bekanta dig med temat på rotary.org eller genom att titta på den bifogade YouTube-videon

Translate »