Samarbete

Världshälsoorganisationen WHO

Rotary var den drivande kraften i ett WHO-projekt som lanserades på 1980-talet för att utrota polio i världen. Polio är en virussjukdom som lätt överförs till barn under fem år. Sjukdomen kan orsaka förlamning och i värsta fall död. Polio förebyggs enkelt genom vaccinering, men det finns inget botemedel om man en gång fått polio.

Arbetet med att utrota polio har varit mycket framgångsrikt och har varit ett av WHOs främsta mål. För närvarande finns sjukdomen främst i Afghanistan och Pakistan. I Finland startade poliovaccinationerna 1957. Tack vare omfattande vaccinationer försvann polio från vårt land redan på 1960-talet. Polioepidemin överraskade finländarna dock ännu en gång 1984. Då utrotades epidemin genom en vaccinationskampanj riktad till hela befolkningen.

Rotarianer deltar i antipolioarbetet genom det globala PolioPlus-programmet där de kan engagera sig i nationella vaccinationsevenemang, insamlingar med mera. Förutom WHO har rotarianer samarbetat med bland annat Unicef ​​och Bill and Melinda Gates Foundation i USA för att utrota polio.

ShelterBox

ShelterBox är en mångårig partner till Rotary. ShelterBox donerar tillfälliga hem och andra förnödenheter till familjer i nöd.

Läs mera om ShelterBox

SYKE Finlands miljöcentral

Rotary har ett ypperligt samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Rotarys nyaste fokusområde är miljön. Projektet med Vattentest-ryggsäcken och observationerna av blågröna alger är praktiska projekt där alla klubbar och rotarianer kan delta.

Länk till SYKEs webbplats

Translate »