Rotarydistrikt 1410

Vårt tvåspråkiga rotarydistrikt omfattar Åland och Sydvästra Finland samt delar av Satakunta och södra Tavastland. Det är uppdelat i tio områden med 58 klubbar och cirka 1 900 medlemmar.                                                             

Rotarydistriktet leds av en distriktsguvernör (GD) som får stöd av ett distriktsråd och distriktskommittéer. Varje område i distriktet har dessutom en assisterande guvernör (AG).

Under ett rotaryår (1 juli – 30 juni) besöker distriktsguvernören klubbarna inom distriktet. Målsättningen är att berätta om aktuella ärenden, höra klubbarna och uppmuntra deras verksamhet. På samma sätt besöker assisterande guvernören klubbarna i sitt område.

Distriktets nomineringskommitté väljer på basen av klubbarnas förslag flera år i förväg den kommande guvernören som kallas District Governor Nominee (DGN). Efter genomgången internationell utbildning utnämns hen på Rotary International World Convention till sin position och får då titeln District Governor Elect (DGE). När hen den 1 juli startar sin mandatperiod blir hen distriktsguvernör (GD).

De viktigaste årliga distriktsevenemangen:

  • På hösten hålls ett höstseminarium för alla rotarianer. I samband med seminariet ordnas också det årliga distriktssamrådet som behandlar föregående års bokslut och verksamhetsberättelse.
  • På våren arrangeras distriktets utbildningsseminarium PETS och ett distriktssamråd för att godkänna handlingsplanen och budgeten för det kommande rotaryåret samt officiellt utse distriktets kommande guvernör.
  • Senare under våren arrangeras också en högtidlig distriktskonferens för alla rotarianer i distriktet.

Distriktet håller flera olika utbildningstillfällen:

President-Elect Training Seminar (PETS) är avsedd för framtida klubbpresidenter och övriga funktionärer. Seminariet ordnas på finska och svenska.

Rotary Leadership Institute ( RLI) är ett populärt utbildningspaket för alla rotarianer och rotaractors (yngre vuxna). Under trevliga förhållanden, i en aktiverande miljö ökar man förståelsen för Rotary. RLIs utbildningar är särskilt lämpade för nya rotarianer och stöder deras utveckling till klubbledare. Men RLI hjälper alla som vill uppdatera sin vision om rotaryverksamheten. Det mångsidiga internationella läromaterialet uppdateras kontinuerligt och finns tillgängligt online på flera olika språk under adressen rlifiles.com. Deltagare behöver inte förbereda sig i förväg.

Webbplatsutbildning hjälper klubbar att synas och höras – och på så sätt bli mera effektiva och engagera nya medlemmar. Samtidigt kan man lära sig nya färdigheter för arbetslivet.

Utbildningen för medlemsanskaffning hjälper klubbar att utveckla sina aktiviteter och förbättra klubbarnas synlighet och på så sätt bli mera attraktiva och engagerande.

Sammantaget ger distriktsutbildningen och möten inte bara medlemmarna ny kunskap utan även stora möjligheter att skapa nätverk utanför sin egen klubb.

Translate »