Vi är en del av det internationella Rotary

Rotary International

Rotarys takorganisation är Rotary International (RI).

RIs högsta beslutande organ är den årliga världskonventionen (Rotary International Convention). Varje klubb har rätt att skicka en officiell representant till årsmötet och varje rotarian har en informell rätt att delta i det. RIs mötesspråk är engelska. Världskonventionerna hålls runt om i världen: Houston 2022, Melbourne 2023, Singapore 2024, Calgary 2025.

RI leds av Rotary International President (RIP).

RIs verkställande organ är styrelsen (Board) som består av RIs president, blivande president och 17 styrelsemedlemmar (Directors, RID).

RI har sitt huvudkontor i Evanston, Illinois, nära Chicago. Totalt har Rotary cirka 530 anställda som arbetar under ledning av en generalsekreterare.

RI har också sex internationella kontor runt om i världen. Europas och Afrikas kontor (EAO) ligger i Zürich där det finns personal som pratar både finska och svenska.

Rotary Foundation

Rotary Foundation (TRF) är en av världens största privata aktörer inom välgörenhet. Stiftelsen placerar sig i topp i jämförelser av transparens och tillförlitlighet.

Rotary Foundation koordinerar och finansierar rotariarnas verksamhet världen över. Stiftelsens arbete grundar sig på frivilliga donationer och intäkter från placeringar. Dessa kanaliseras till skolningsprojekt och humanitärt hjälparbete.

En viktig sporre är Paul Harris Fellow-utmärkelsen. Rotary Foundation beviljar utmärkelsen för varje donation på 1.000 dollars. PHF-tecknet, som har sitt namn efter Rotarys grundare Paul Harris, har sammanlagt tilldelats över en miljon mänskor världen över.

Translate »