Lokala projekt

Service Above Self – Osjälviskt tjänande

Rotarianerna bidrar med sina olika bakgrunder, kunskaper och insikter till klubbens verksamhet. Klubbens medlemmar har kännedom om omgivningens olika behov och kan därigenom använda sin expertis för att synliggöra de behov som uppstår i samhället. Klubbarna i distriktet har genomfört många lokala serviceprojekt.

Klubbarna stärker också sin verksamhet genom samarbete med andra rotaryklubbar, organisationer, aktörer och partners i samhället.

Klubbens synlighet i samhället ökar kännedomen om Rotarys verksamhet och stärker likasinnades vilja att engagera sig.

I MyRotary kan du lära dig mera om klubbarnas projekt.

Translate »