Världspoliodagen

Snart är Polio historia

Rotarys PolioPlus-program gör det möjligt för alla att stödja effektiva utrotningsinsatser av denna sjukdom i Afrika och Asien. Förutom vacciner behövs finansiering till transporter för att nå barnfamiljer och utbildning av vaccinatörer för att säkerställa att alla blir vaccinerade.

Bill & Melinda Gates Foundation har åtagit sig att tredubbla donationerna som kanaliseras genom Rotary. En donation på tio euro genererar alltså 30 euro direkt till polioutrotningsarbetet.

Världspoliodagen firas den 24 oktober. Då är vi rotarianerna ute i samhället och delar ut information om polio och organiserar insamlingar vars intäkter går oavbrutet till PolioPlus-programmet.

Läs mera om Världspoliodagen, sök fram evenemang nära dig eller registrera ditt eget. 

Translate »