Vattentest

Att utforska miljön är kul

Lokala Rotaryklubbar donerar Vattentest-ryggsäckar till närliggande skolor och barns hobbygrupper.

Utforska närmaste vattendrag på ett enkelt och mångsidigt sätt

Vattentest-ryggsäcken innehåller verktyg och instruktioner som gör det enkelt och roligt att utforska det närliggande vattendraget. Vad säger siktdjupet om vattnets tillstånd? Finns det cyanobakterier i vattnet? Är det säkert att simma i vattnet? Hur ser syresituationen ut i vattnet?

Följande saker kan studeras med hjälp av Vattentest-ryggsäcken:

  • temperatur (vattentermometer)
  • siktdjup (Secchi-skiva)
  • mängden blågröna alger
  • grumlighet (World Water Monitoring Challenge-burk, klistermärke och grumlighetsskala)
  • syrehalt (provrör, DO-tablett, färgskala)
  • fosfor- och kvävehalt i vatten

Hur kan materialet i Vattentest-ryggsäcken användas i undervisning

Vattentest-ryggsäcken är tänkt att användas om man vill studera närmiljön som en del av “Ihan Pihalla”-projektet. I skolorna kan eleverna skriva ner deras uppfattning om det närmaste vattendraget”.  Skolarbetet inleds med att kartlägga elevernas föreställningar, till exempel med hjälp av en tankekarta. Därefter bekantar sig eleverna med forskningsverktygen och besöker det närliggande vattendraget för provtagning. Med hjälp av instruktionerna och verktygen i Vattentest-ryggsäcken är detta lätt. Bilder tas av terrängen och elevernas observationer registreras i klassen, till exempel med hjälp av Järvi & MeriWiki -tjänsten. Även om Vattentest-ryggsäcken har utvecklats främst för skolor är den också idealisk för alla människor som är intresserade av att följa upp vattnets tillstånd, till exempel vid sin egen stugstrand. Mer information om Vattentest-ryggsäcken

Translate »