Ungdomsutbytet

Till utlandet för ett läsår, över sommaren eller några veckors temaläger?

En av Rotarys mest imponerande aktiviteter är det internationella ungdomsutbytet. Varje år erbjuder Rotary mer än 8000 unga människor världen över en möjlighet att lära känna en främmande kultur.  Utbytet kan bestå av några veckor på ett sommarläger, ett utbyte på några månader under sommaren eller ett helt läsår.

Rotarys ungdomsutbytesprogram är ett tryggt och prisvärt utbyte. En grundlig utbildning för alla frivilliga deltagare och ett skyddsnät som sträcker sig från hemlandet till utbyteslandet garanterar trygghet. Värdfamiljer och rotaryklubbar erhåller ingen ekonomisk ersättning för att fungera som värdar.

Vid årsutbyte går utbyteseleven ett helt skolår i en skola i det mottagande landet. Eleven bor vanligtvis i tre olika värdfamiljer och deltar i värdklubbens och distriktets rotaryaktiviteter. Under året lär sig eleven mottagande landets språk och kultur och sedvänjor samt knyter livslånga vänskapsband med värdfamiljerna, rotarianerna och andra utbytesstudenter från hela världen.

Under ett sommarutbyte gästar eleven under några veckor en utländsk värdfamilj och när den återvänder hem följer värdfamiljens ungdom med för en motsvarande period i dennes hem. Ungdomarna lär känna en ny kultur och får praktisk användning av sina nylärda språkkunskaper. Utbytet sker under skolornas sommarlov.

Sommarläger varar 2–3 veckor och har ett speciellt tema. Det finns många typer av läger och deras teman är ofta relaterade till landets natur eller kultur.

För att delta i ett utbytesprogram, kontakta din lokala rotaryklubb.

Läs mer om ungdomstjänsten och Rotarys utbytesprogram

För mera information, kontakta distriktets Ungdomsutbyteskommitté

 

Translate »