Rotaract-klubbarna

Unga gör en insats

Rotaract är en rotaryorganisation för unga vuxna över 18 år som är villiga att skänka tid och sin expertis till sitt lokala samhälle. Rotaractorernas motto är detsamma som rotarianernas: osjälviskt tjänande.

Rotaractklubbarna fungerar självständigt och kan själva bestämma hur de vill organisera sina aktiviteter. Klubben assisteras av en fadderklubb som sponsrar klubben. Rotarianerna i sponsorklubben tillhandahåller nödvändig information och stöd samt samarbetar med rotaractorerna i olika serviceprojekt. Klubbarna kan t.ex. göra företagsbesök eller bjuda in experter från olika områden för att berätta om sitt arbete eller om andra aktuella ämnen.

Välgörenhet är en integrerad del av rotaractklubbarnas filosofi. Klubbarna genomför minst två serviceprojekt varje år, ett som hjälper lokalsamhället och det andra stöder ett samhälle i ett annat land.

Läs mer om Rotaract

Inom distriktets verkar följande rotaractklubbar:

Rotaract Turku
Rotaract Turun seutu
Rotaract Parkano

För mer information kontakta distriktets Rotaract-ansvarsperson

Tiina Malkamo, Reso
Mobil +358-44-290 0329
E-post:  tiina.malkamo.rotary@gmail.com

Translate »