End Polio Now

Utrotning av Polio

Rotarys kampanj för att utrota polio från världen började 1985. Vid den tiden insjuknade cirka 1 000 människor varje dag i polio, vilket innebar att cirka 350 000 barn, de flesta under 5 år, årligen blev förlamade eller dog av polio. På 1980-talet fanns polio i 125 länder. Idag finns det bara två länder där den endemiska polion inte har kunnat eliminerats, Afghanistan och Pakistan. År 2021 upptäcktes endast en infektion med vilt poliovirus i de båda länderna (status den 16 juni 2021). Så vi är verkligen nära målet.

Rotary har avlagt ett löfte.  Vårt arbete med att eliminera polio slutar först då när inte ett enda barn riskerar att drabbas av det vilda polioviruset.

Polio har inte heller helt försvunnit ur det finska samhället. Det finns fortfarande människor bland oss ​​som sedan barnsben är funktionshindrade på grund av polio. Inga nya fall förväntas dock i Finland på grund av ett omfattande poliovaccinationsprogram. Den minskande viljan att vaccinera barn hotar dock situationen.

Klubbarnas olika aktiviteter framhäver Rotarys arbete för att eliminera polio, t.ex. försäljning av End Polio Now-produkter, information om polio i köpcentra eller organisering av evenemang. Vissa klubbar och rotarianer stöder Rotarys arbete genom att donera medel till Rotary Foundation för utrotning av polio.

På bilden ser du rotarian Juhani Heinonen ge poliovaccin.

Vid frågor, kontakta:

PolioPlus
Olli Kyrki, Meri-Naantali
Mobile +358-50-376 1380
E-mail: kyrki@dnainternet.net

Translate »