Rotary Youth Leadership Awards

Unga blir etiska ledare ock aktiva medborgare

Inspirerande tal, erfarenhetsutbyte, stöd för personlig tillväxt, sociala aktiviteter och mycket mera kan ingå i Rotarys RYLA – Rotary Youth Leadership Awards -utbildning.

Utbildningen är avsedd för aktiva ungdomar mellan 14 och 30 år som vill bekanta sig närmare med ledarskapsfrågor och utveckla sina färdigheter i beslutsfattande, initiativtagande, interaktionsförmåga och förmågan att uttrycka sina åsikter på ett tydligt och övertygande sätt. På RYLA -seminarierna presenterar representanter från olika områden sina erfarenheter och idéer relaterade till ledarskap. Syftet med RYLA är att uppmuntra unga att bli ledare och utbilda dem till att bli aktiva medborgare som agerar etiskt.

RYLA-ledarskapsutbildningen arrangeras av enskilda klubbar eller flera klubbar tillsammans, men kan också organiseras av rotarydistriktet. RYLA-partners kan vara en skola eller annan organisation. Deltagare väljs ut på basen av ansökningar tillsammans med den arrangerande partnern.

Kontakta gärna rotaryklubben i ditt område för mera information om RYLA.

Distrikt 1410s kontaktpersoner svarar också gärna på dina frågor.

RYLA
Heli Hookana, Turku-Åbo
Mobil +358-50-541 0869
E-post: heli.hookana@talenom.fi

Jari Kaunisto, Sepänhaka Forssa
Mobil 358-45-104 7570
E-post: jpj.kaunisto@gmail.com

Translate »