Internationella projekt

Global välgörenhet

Rotary verkar globalt och dess välgörenhetsarbete är mer relevant än någonsin. Möjligheterna att göra gott i världen är omfattande. Rotary Foundation stöder internationella projekt genom bland annat Global Grants.

Alla projekt som finansieras genom Global Grants måste relatera till ett eller flera av Rotarys fokusområden. Dessa är:

  1. Fred och konfliktlösning
  2. Bekämpa och förebygga sjukdomar
  3. Vatten, sanitet och hygien
  4. Mödra- och barnavård
  5. Grundutbildning och läskunnighet
  6. Samhällets ekonomiska utveckling
  7. Miljö

Budgeten för ett Global Grants-projekt måste vara minst 30 000 dollar. Varje globalt bidragsprojekt måste sponsras av två klubbar eller distrikt och en värdklubb i landet där aktiviteten äger rum samt ha en internationell partner utanför värdlandet. Rotarys Global Grants riktar sig till större projekt som har varaktig påverkan och ger hållbar förändring.

Arbetet med att utrota polio från världen är också en viktig del av Rotarys internationella verksamhet.

Ta kontakt med distriktets Rotary Foundation-kommitté

Translate »