Fredsarbete

Sedan våren 2017 har distrikt 1410 investerat i internationellt fredsarbete. Varje år uppmuntrar distriktet människor från hela Finland för att söka Rotary Peace Fellow-stipendier från Rotary Foundation. Stipendiaterna erbjuds möjlighet till en tvåårig magisterexamen eller en ettårig tilläggsutbildning inom sitt yrke. Utbildningen ges vid sju Rotary Peace Centers, varav det närmaste fredscentrumet finns vid Uppsala universitet i Sverige. Övriga fredscentrum verkar vid universiteten i England, USA, Australien, Japan, Thailand och Uganda.

Varje år har vårt distrikt lyckats få 1 – 2 stipendiater till dessa utbildningar för att studera fredsfrämjande och konfliktlösning. Förutom sökanden från Finland kan nu även personer från andra länder ansöka om ett fredsstipendium via vårt distrikt. Det gäller länder som inte har rotaryverksamhet eller som inte stöder Rotarys fredsutbildning.

Vårt distrikt är det enda distriktet i Europa som fått Peacebuilder District-erkännande från Rotary Foundation. År 2019 donerade varje rotarian i distriktet en så kallad Fredens tia (10€) till Rotary Foundation. De insamlade medlen på 25 000 dollar gick till Rotary Peace Centers för att stödja deras verksamhet.

För mera information, kontakta District Peace Fellowship Subcommittee Chair Risto Suviala risto.suviala@gmail.com eller 0400 – 781535.

Translate »