Aktiviteter för barn under 12 år

Rotaryklubbar runt om i världen anordnar aktiviteter för barn under 12 år. Barnaktiviteter kallas oftast för EarlyAct eller RotaKids.

Syftet med verksamheten är att ge barn en möjlighet att påverka och göra gott i sin egen livsmiljö. Teman för verksamheten har varit vänskap, förebyggande av mobbning, sociala relationer, aktivt medborgarskap, fred, kulturell mångfald och miljöarbete.

För att kunna implementera RotaKids verksamheten i Finland har man under våren 2021 grundat en multidistriktsarbetsgrupp. Gruppen har representanter från alla rotarydistrikt i Finland. Syftet med arbetsgruppen har varit att förmedla information om RotaKids aktiviteter, uppmuntra finska rotaryklubbar att under rotaryåret 2021–2022 utveckla barnaktiviteter och att starta RotaKids aktiviteter.

Den inledande formen av RotaKids-aktiviteter i Finland är Rotakids Weekend familjeläger som anordnas i samarbete med STEP-träning. På lägret kan barnen och deras föräldrar lära känna Rotarys aktiviteter, få nya vänner och ha roligt tillsammans.

Det första RotaKids Weekend familjelägret hölls i Kaustby 18–20 februari 2022.

I det soliga vintervädret kunde deltagarna njuta av trevliga aktiviteter och lekar, både utomhus och inomhus och samtidigt få nya vänner över hela Finland.

Deltagarna anlände till Kaustby från tre olika rotarydistrikt och bestod av både rotarianer och icke-rotarianer med sina barn. Distrikt 1410 var väl representerat, hälften av familjerna som deltog i lägret var från distrikt 1410.

Uppmuntrad av det fina feedback man fick, fortsätter nu RotaKids-teamets arbete. Nya läger planeras och andra nya aktiviteter tas fram.

Om du är intresserad av att vara med i teamet eller om din klubb vill anordna ett event med exempelvis RotaKids-tema, vänligen hör av dig. Vi berättar gärna mer.

Mer information finns på www.rotary.fi/rotakids och via e-post på tiina.malkamo.rotary@gmail.com

Translate »