Det finns många sätt för rotarianer att hjälpa, stöda och utbilda. Alla klubbar är olika och det finns också många sätt att hjälpa. Urjala Rotaryklubb har flera olika serviceprojekt, varav ett är att bistå med bärhjälp vid begravningar. Tjänsten är viktig eftersom det inte alltid finns tillräckligt med egna bärare bland den egna familjen.

I Urjala har klubben hjälpt till vid begravningar i mer än 20 år. Partner är den lokala begravningsbyrån som kontaktar klubben om anhöriga behöver hjälp. Man bistår med bärhjälp av kistan till kyrkan före själva jordfästningen och sedan tillbaka i väntan på kremeringen. Eller att man bär kistan till kyrkan för att därefter i procession med anhöriga föra den till gravplatsen och gravsättningen. De båda tjänsterna har fördelat sig tämligen jämnt under åren.

Eftersom tjänsten är viktig för både anhöriga och för klubbens verksamhet har klubben tagit en avgift för den, 30 €/bärare, dvs. högst 180 €. Detta ger klubben de nödvändiga medlen för att utveckla sin verksamhet och framför allt hjälpa de anhöriga.

Under tidigare år har klubbens hjälp utnyttjats några gånger per år. Vissa år har det inte varit några begravningar alls som behövt hjälp. Men 2020 har behovet varit stort, kanske på grund av Covid-pandemin. Sedan april har klubbens president Hannu Hirvonen deltagit vid elva begravningar.

Translate »