The Goodfather® är ett projekt som lanserades av Sepänhaan Rotaryklubi ry våren 2015 för att minska ungdomsarbetslösheten i Forssaregionen. I enlighet med Rotarys principer representerar rotarianerna i klubben ett brett spektrum av yrken och man använder detta nätverk av relationer för att hitta potentiella arbetsplatser och jobbmöjligheter till unga människor. Rotarianerna är beredda att öppna dörrar till företag och organisationer, hålla kontakt med entreprenörer och investera i unga människors vilja att arbeta. De fungerar också som stödpersoner – ”faddrar” – för ungdomarna som jobbar på provanställning. De agerar även som mellanhand mellan en ungdom och arbetsplatsens ledning och stöder därmed den unga personen i jobbet.

Goodfather® -projektet har varit en framgång. I slutet av 2019 hade man öppnat dörrar till 83 företag, varav 61 hade anslutit sig till projektet. Över 130 ungdomar hade intervjuats, coachats och vägletts och drygt 103 blev anställda eller fick provjobba. Mellan den 1 maj 2015 och den 31 december 2019 sjönk ungdomsarbetslösheten i Forssaregionen med nästan tio procentenheter. Det är troligt att TGF-projektet har spelat en betydande roll i denna utveckling.

Translate »