Uppsala Peace Centers årliga fredsseminarium arrangerades i år i en fantastisk miljö, på Universitetets Humanistiska Teater. Det gemensamma temat för alla presentationer var hur man främjar ledarskap, mod och motståndskraft i turbulenta tider.

Leadership, Courage & Resilience in Turbulent Times

Evenemangets huvudtalare var professor Isak Svensson, som till vardags arbetar som professor i Dag Hammarskjöld-institutet för freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet. Hans huvudsakliga expertområden är internationell medling i inbördeskrig, de religiösa dimensionerna för väpnade konflikter och dynamiken i ickevåldsamt motstånd.

Målet för mig som ordförande för distriktets fredskommitté är nog att få honom att hålla sin presentation vid ett lämpligt fredsseminarium i vårt distrikt.

Att studera fred är ett brett begrepp och Rotary gör ett värdefullt arbete för att främja det. Bästa bilden av omfattningen får man genom att läsa elevernas teman nedan.

Eva Patricia Rodriguez Bellegarrigue, ”Mod i ledarskap: ett nyckeldrag för hållbara samhällen

Joseph Augustine, “Ledarskap i utmanande miljöer: lärdomar från Afrika och Danmark” (Joseph sponsras av vårt distrikt)

Vanessa Lanteigne, “Hur bygga samhällelig motståndskraft: En personlig resa genom opinionsbildning och handling’

Lause Okwoku Obote, “Till Uppsala tur och retur: en global strategi för fredsbyggande på gräsrotsnivå”

Daniela Sánchez Duque, “Etiskt ledarskap i handling: Att bygga broar med Colombias ursprungsbefolkning”

Davis Makori, Från gräsrotsnivå till högkvarteret: att knyta ihop säcken

Katherine Ronderos, “Vad är poängen med revolution om vi inte kan dansa?”

Musawenkosi Mpofu, “Bygga psykisk motståndskraft: Reflektioner om att praktiskt främja fred i samhällen”

Ornella Corsant-Colat, “Outside the Box: Vägen till hållbarhet mitt i krisen”

Vårt distrikt 1410 är det första fredsdistriktet i norra Europa. Det är fantastiskt att få vara med och göra detta värdefulla arbete. Bifogat är elevernas tack i form av en kort video

Anita Häggblom
Godby RK
D1410, Fredskommitté

Translate »