Läget med polio den 21 april:

Antalet vilda poliofall är nu fyra. Det fanns två poliofall i Pakistan och två i Afghanistan.

Vi är nära vårt mål, men ännu inte där.

Vaccinationerna fortsätter tills vild polio eller varianter av polioviruset inte längre finns.

Det tar tre år från det senaste poliofallet innan världen förklaras poliofri. Enligt nuläget är detta möjligt tidigast runt 2027 – 2028.

 

Polio Plus Society (PPS)

Jag hoppas fortfarande att få fler nya medlemmar i Polio Plus Society.

För tillfället är vi 35 medlemmar från vårt distrikt i PolioPlus Society. Totalt är vi cirka 100 PPS-medlemmar i vår Rotary-zon. Vårt distrikt har det största antalet PPS-medlemmar i zon17!

Medlemskap i Polio Plus Society börjar med en årlig donation på 100 USD. 100 USD = 93 € per år, eller cirka 0,25 €/dag. En PPS-medlem förbinder sig att donera minst 100 USD till TRF:s poliofond tills WHO förklarar världen poliofritt.

Om du vill gå med som medlem i PolioPlus Society, registrera dig hos undertecknad. Jag skickar dig relevant pin och certifikat efter att du har gått med.

Tack så mycket för era donationer. Varje donation räknas.

 

DRFC Mikko Lindeman
rotary.lindeman@gmail.com

 

________________________________________________

 

 

 

 

 

 

T

 

 

Translate »