Mariehamns Rotaryklubb genomför stor insamling för Ukraina

Den 24 februari 2023 hade det gått ett år sedan Ryssland inledde sin attack mot Ukraina och Ukrainas befolkning lider i krigets spår. Mariehamns Rotaryklubb har tidigare genomfört omfattande insamlingsprojekt på Åland till förmån för Ukraina, men då Ryssland offensiver bara fortsätter behövs ytterligare hjälp. Av den här anledningen inledde Mariehamns Rotaryklubb i februari 2023 en ny stor penninginsamling med målet att skyndsamt hjälpa flyktingar och behövande inom Ukrainas gränser.

Målsättningen är att bidra till ShelterBox-projekt i Ukraina, projekt som bland annat arbetar med leverans av så kallade ShelterKits (innehållande verktyg och material för återuppbyggnad) men även madrasser, sängkläder, vinterkläder och grundläggande förnödenheter. Behovet av nödinkvartering är fortsatt oerhört stort. Hjälpen når fram till de behövande via frivilliga händer inom det ukrainska Rotarynätverket.

Mariehamns Rotaryklubbs medlemmar, samt företag och organisationer de arbetar inom, bidrar med sin tid och medel för att ge insamlingen så stor spridning som möjligt. Klubbens alla kostnader för insamlingen är sponsrade så att de insamlade pengarna kan gå till de behövande.
Initiativtagare till insamlingen är mångårige Rotarymedlemmen och tidigare Viking Line-vd:n Nils-Erik Eklund. “Vi har värme i våra hus och vatten i våra kranar – Det har man inte i Ukraina. Nu har alla ålänningar en möjlighet att göra en insats för Ukrainas lidande befolkning.” säger Nils-Erik Eklund om tanken bakom insamlingen.

Insamlingen genomförs brett i det åländska samhället, genom utskick till alla åländska hushåll med kontonummer och genom att erbjuda ett servicenummer dit man kan ringa för att bidra med fastslaget belopp. Under mars månad genomför Mariehamns Rotaryklubb tillsammans med Godby Rotaryklubb fysiska insamlingar runtom på Åland för att öka synligheten för kampanjen, klubben säljer Ukraina-pins och planerar evenemang. (Insamlingstillstånd från Ålands landskapsregering ÅLR 2023/787).

Insamlingen är planerad att fortsätta under hela året på Åland (Insamlingstillstånd från Ålands landskapsregering ÅLR 2023/787), men de första delbetalningarna planeras att göras redan i slutet av mars.

I början av mars, i skrivande stund, har följande åtgärder genomförts:

  • Det har hållits en presskonferens för lokaltidningarna
  • Det har gjorts ett utskick till alla hushåll på Åland, med information om insamlingen och dess målsättning. Man kan delta i insamlingen genom att ringa insamlingsnumret eller genom att betala
    valfritt belopp till klubbens insamlingskonto.
  • Det har tagits fram en egen hemsida, där man kan följa hur insamlingen framskrider
  • Lokaltidningar har gett utrymme för information och lokalradion har intervjuat klubben angående insamlingsprojektet vid två tillfällen
  • Just nu pågår, i samarbete med Godby Rotaryklubb, en bössinsamling under två veckor, där även ShelterKit presenteras för allmänheten. Till insamlingen har klubben även fått hjälp av ukrainare på Åland som tillverkat Ukraina-pins.
  • Mariehamns Rotaryklubb har för avsikt att fortsätta insamlingen och utveckla nya insatser och evenemang så att information om insamlingen kan spridas ännu bredare i samhället.

Mariehamns Rotaryklubb är i kontakt med Rotarynätverket i Ukraina om vilka projekt vi konkret kommer att medverka till.

Cirka tre veckor efter insamlingens start har cirka 66 000 euro samlats in. Kampanjen fortsätter med full kraft! Om din klubb vill delta i insamlingen, läs mer om Mariehamns Rotaryklubbs insamlingsinitiativ och följ utfallet här

 

Translate »